Iekšzemes maksājums

Hint   Maksājuma datums iespējams līdz 90 dienām uz priekšu no šīs dienas
Luminor bank AS
SWIFT: RIKOLV2X
Atlikums: 1 437.54 EUR
Aprēķināt komisijas maksu Komisijas maksa: 0.29 EUR
Hint   Ja konvertācijas summa ir lielāka par EUR 5000 (vai ekvivalentu summu citā valūtā), pirms maksājuma nosūtīšanas aicinām veikt automātisku konvertāciju ar uzlabotu kursu, izmantojot maksājuma veidu "Valūtas maiņa" vai arī ievadīt ar valūtas dīleri iepriekš saskaņotu speciālo kursu (t.+371 67015282 vai forex@dnb.lv)
Hint
Parādīt kursu un aprēķināt
konvertācijas summu
1 USD = 0.7511 EUR
10.00 USD = 7.51 EUR
Papildus detaļas
Steidzamība:
Hint   Maksājumu izpildes laikus atkarībā no izvēlētās steidzamības pakāpes Jūs varat atrast bankas mājas lapas sadaļā Cenrādis pie "Norēķinu operācijas", dokuments "Maksājumi".Aprēķini komisijas maksu
BE
Hint   Maksājumu izpildes laikus atkarībā no izvēlētās steidzamības pakāpes Jūs varat atrast bankas mājas lapas sadaļā Cenrādis pie "Norēķinu operācijas", dokuments "Maksājumi".
* Obligāti aizpildāmie lauki
© 2019 Luminor Bank AS

diennakts info: 1880

(+371) 67 17 1880 (zvanot no ārzemēm)