• Beigu termiņš:
   31. augusts 2012
  • Noguldījums:
   3 000 000 000.00 EUR
  • Uzkrātie procenti:
   4.53 EUR
  • Kopējais atlikums:
   432.14 EUR
  • Summa termiņa beigās:
   4 000 000 000.00 EUR
  • Konta pārskats
  Detalizēta informācija
  • Konta numurs:
   LV94RIKO0002023030000
  • Noguldījuma datums:
   31. augusts 2012
  • Gada procentu likme:
   2.50%
  • Nākamā % izmaksa:
   1. janvāris 2012
  • Līguma numurs:
   13012540322
  • Veids:
   Vasaras termiņnoguldījums
  • Procentu izmaksa:
   Algas konts
  • Pamatsummas izmaksa:
   LV94RIKO0002023030000
   
  •  
  • Beigu termiņš:
   Beztermiņa
  • Noguldījums:
   400.00 EUR
  • Uzkrātie procenti:
   4.53 EUR
  • Kopējais atlikums:
   432.14 EUR
  • Summa termiņa beigās:
   400.00 EUR
  • Konta pārskats
  Detalizēta informācija
  • Konta numurs:
   LV94RIKO0002023030000
  • Noguldījuma datums:
   31. augusts 2012
  • Gada procentu likme:
   2.50%
  • Nākamā % izmaksa:
   1. janvāris 2012
  • Līguma numurs:
   13012540322
  • Veids:
   Vasaras termiņnoguldījums
  • Procentu izmaksa:
   Algas konts
  • Pamatsummas izmaksa:
   LV94RIKO0002023030000
Slēgto noguldījumu arhīvs
Kopā: 17 500.00
© 2019 Luminor Bank AS

diennakts info: 1880

(+371) 67 17 1880 (zvanot no ārzemēm)