Kredīti, līzings

  • Nākamā maksājuma datums:
   25.11.2012
  • Nākamais maksājums:
   176.23 EUR
  • Kavējums, līgumsods:
   4.53 EUR
  • Maksājumus kopā:
   2 179.43 EUR
  • Atlikums:
   943 323.00 EUR
  • Valūta:
   EUR
  Detalizēta informācija
  • Līguma numurs:
   9301245333
  • Kredīta veids:
   Hipotekārais kredīts
  • Līguma summa:
   85 000.00 EUR
  • Līguma datums:
   01.01.2002
  • Termiņš:
   31.08.2012
  • Procentu likme:
   8.03% (3.03% + 5.00% EURIBOR)
  • Likmes veids:
   6 mēn. mainīga
  • Likmes maiņa:
   01.01.2012

  Kredīta atmaksas grafiks Hint   Maksājumu grafiks sagatavots, pieņemot, ka visi maksājumi veikti pilnā apmērā kredīta līguma noteiktajos termiņos

  Datums Atlikums Kredīta maksājums Procentu maksājums Maksājums kopā Valūta
  21.12.11 125 215.00 150.00 6.01 157.00 EUR
  21.12.12 125 115.00 1 533.00 6.00 1 533.00 EUR
  21.12.12 12 421.00 1 533.00 6.00 1 533.00 EUR
  • Nākamā maksājuma datums:
   25.11.2012
  • Nākamais maksājums:
   176.23 EUR
  • Kavējums, līgumsods:
   4.53 EUR
  • Maksājumus kopā:
   179.43 EUR
  • Atlikums:
   4 323.00 EUR
  • Valūta:
   EUR
  Detalizēta informācija
  • Līguma numurs:
   9301245333
  • Kredīta veids:
   Līzings
  • Līguma summa:
   85 000.00 EUR
  • Līguma datums:
   01.01.2002
  • Termiņš:
   31.08.2012
  • Procentu likme:
   8.03% (3.03% + 5.00% EURIBOR)
  • Likmes veids:
   6 mēn. mainīga
  • Termiņš:
   01.01.2012
Kopā: 1 750 000.00
© 2019 Luminor Bank AS

diennakts info: 1880

(+371) 67 17 1880 (zvanot no ārzemēm)