Pensiju 3.līmenis

Luminor Progresīvais pensiju plāns

Līdz 75% no līdzekļiem tiek ieguldīti uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās vai noguldījumos kredītiestādēs. Šī pensiju plāna ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja sagaidi potenciāli augstu kapitāla ienesīgumu un tev ir pieņemamas ievērojamas kapitāla svārstības. Piemērota klientiem, kuri plāno izņemt naudu ne ātrāk kā pēc 10 gadiem.


Luminor Sabalansētais pensiju plāns

Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās vai noguldījumos kredītiestādēs. Šī ir ieteicamā pensiju plāna ieguldījumu stratēģija. Piemērota klientiem, kuri plāno izņemt naudu pēc 3 līdz 10 gadiem.

Luminor pensiju plāni

Luminor Progresīvais pensiju plāns

Līdz 75% no līdzekļiem tiek ieguldīti uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās vai noguldījumos kredītiestādēs. Šī pensiju plāna ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja sagaidi potenciāli augstu kapitāla ienesīgumu un tev ir pieņemamas ievērojamas kapitāla svārstības. Piemērota klientiem, kuri plāno izņemt naudu ne ātrāk kā pēc 10 gadiem.


Luminor Sabalansētais pensiju plāns

Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās vai noguldījumos kredītiestādēs. Šī ir ieteicamā pensiju plāna ieguldījumu stratēģija. Piemērota klientiem, kuri plāno izņemt naudu pēc 3 līdz 10 gadiem.

© 2019 Luminor Bank AS

diennakts info: 1880

(+371) 67 17 1880 (zvanot no ārzemēm)