Konta numurs vai nosaukums Izmantotais
kredīts
Sagatavotie
maksājumi
Pieejamais
atlikums
Valūta    
Mans algas konts Mainīt attēlu
Mans algas konts
-1 000 540.00 -1 000 540.00 1 000 430.00 EUR
Konta pārskats
 
 • Konta numurs:
  LV94RIKO0002023030000
 • Kredītlimits:
  1 000.00 EUR
 • Iesaldēts:
  -1 000 540.00
 • Procentu likme:
  0.2%
 • Rezervēts: 0.00
LV94RIKO0002023030000 Mainīt attēlu
LV94RIKO0002023030000
-2 000 000.00 -2 000 000.00 1 000 000.00 EUR
Konta pārskats
 
 • Konta numurs:
  LV94RIKO0002023030000
Kopā: -2.00 1 000 000.00
Konta numurs vai nosaukums Termiņš Uzkrātie
procenti
Pieejamais
atlikums
Valūta    
EUR Algas konts Mainīt attēlu
EUR Algas konts
12.03.2012 20.00 1 000 000.00 EUR
Konta pārskats
 
LV94RIKO0002023030000 Mainīt attēlu
LV94RIKO0002023030000
12.03.2012 50.00 1 000 000.00 EUR
Konta pārskats
 
Mājas izdevumi Mainīt attēlu
Mājas izdevumi
24.04.2012 43.43 5 000.00 EUR
Konta pārskats
 
Kopā norēķinu un noguldījumu kontos: 17 500.25
© 2019 Luminor Bank AS

diennakts info: 1880

(+371) 67 17 1880 (zvanot no ārzemēm)